Campina Vla

Opdrachtgever: Campina

Productie: Campina vla campagne
Camera: Martijn Hoiting
Gaffer: Rik Schouten belichter.nl

Samen met Cameraman Martijn Hoiting maakten wij 4 filmpjes voor Campina met een ‘Vla artiest’ 🙂